Disclaimer

 

Disclaimer

 
 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  1. De eigenaar: de eigenaar van de website;
  2. Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  3. U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  4. De content: alle in de website aanwezige inhoud.
 2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 5. De inhoud van deze website, met de daarin opgenomen gegevens, foto’s, illustraties, teksten, overige content en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrecht en eigendomsrecht. Deze rechten berusten bij de Stichting Promotie Vijfhuizen te Vijfhuizen. Zonder voorafgaande toestemming van Stichting Promotie Vijfhuizen is het niet toegestaan teksten of beelden van deze website of enig ander onderdeel daarvan te kopiëren.
 6. Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen. Wij (de eigenaar) behouden ons alle rechten voor.